FÖRETAGET

Havator är en koncern som erbjuder lyfttjänster, specialtransporter, montering av byggelement och hamnkranstjänster. En av Havators starkaste sidor är genomförandet av olika helhetslösningar tillsammans med yrkeskunniga och starka samarbetsparter.

Havator verkar i Finland, Sverige, Norge och de baltiska länderna med över 30 lokala enheter. De största kunderna finns inom byggsektorn, industri, energiproduktion, gruv- och infrastrukturprojekt samt ett stort antal mindre kunder vid de lokala depånätverket. Koncernens omsättning överskrider 100 miljoner euro och antalet medarbetare är cirka 500. Stommen i Havators depånätverk utgörs av närheten till lokala industrier och etablering i ländernas större städer. Färjförbindelserna mellan Vasa och Umeå, Helsingfors och Stockholm samt Helsingfors och Tallinn liksom vägförbindelsen via Torneå och Haparanda har en stor logistisk betydelse.  Tillsammans möjliggör de en effektiv och snabb flytt av utrustning mellan Finland, Sverige och baltländerna. Polarbase i Hammerfest är ett logistiskt centrum för hela Barentsområdet.

I Sverige finns Havator på följande orter:

Göteborg

Kiruna & Gällivare

Linköping

Luleå & Piteå

Norrköping

Nyköping

Skellefteå

Stockholm

Sundsvall

Umeå

Uppsala

Örnsköldsvik

Tjänster

Havator har 60 års erfarenhet av industri- och byggprojektledning. Vi erbjuder bland annat lyfttjänster, specialtransporter, montering av byggelement och hamnkranstjänster.

Läs mer

PDF-DOKUMENT

Havator kalender broschyr Ladda