S.A.F.E. – VÄRDERINGAR HOS HAVATOR

Havator är certifierad enligt SS-EN ISO 14001, som riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Med hjälp av miljöledningssystem har bolaget en god kontroll över miljöarbetets utveckling. Havators systematiska arbetsmiljöarbete är uppbyggt på arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 och arbetsmiljölagen.

 


SAFE – Värderingar hos Havator

 

SAFETY - SÄKERHET

Havator arbetar säkert varje dag

ACTIVITY - INITIATIVKRAFT

Havator söker aktivt nya kunder, möjligheter och lösningar

FLEXIBILITY - FLEXIBILITET

Havator söker efter de bästa lösningarna och förenar vår kunskap för kundens bästa

EXPERIENCE – KUNSKAP GENOM ERFARENHET

Havator utnyttjar vår stora erfarenhet och utvecklar ständigt vår verksamhet

 

Safety First

Solutions & Experties

Havator har 60 års erfarenhet av industri- och byggprojektledning.

Läs mer

Referenser

Special Havator är en allt-i projektlösningar i samarbete med kompetenta partners.

Läs mer

Havator broschyr

Havator SAFE broschyr Ladda