Safety first

För oss är säkerheten oerhört viktig. Vi har systematiskt arbetat för att införliva ett säkerhetstänk i våra dagliga rutiner. Det är därför vårt ledningssystem är byggt på och certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 standarder.

För er innebär detta att;

  • Inför varje lyft, gör vi en riskbedömning
  • Vi kommer, tillsammans med er, arbeta för att upptäcka och eliminera säkerhetsrisker
  • Vi genomför regelbundna skyddsronder för att tillse att högsta möjliga säkerhetsstandarder bibehålls

Det är detta vi menar med: “Think Twice. Lift Once.”

 


 

Safety First

Solutions & Experties

Havator har 60 års erfarenhet av industri- och byggprojektledning.

Läs mer

Referenser

Special Havator är en allt-i projektlösningar i samarbete med kompetenta partners.

Läs mer

Havator broschyr

Havator SAFE broschyr Ladda