Styrelse
 

Teuvo Salminen
Styrelsens ordförande 

Anders Björkell
Styrelsemedlem 

Erkki Hanhirova
Styrelsemedlem 
 
    
Kari Kallio
Styrelsemedlem 

 
Tapio Simos
 

KoncernlEDNING

Christoffer Landtman
Koncernchef

Thomas Pilo
VD Havator AB

Kjell Lindqvist
CFO

 

 

Referenser

Special Havator är en allt-i projektlösningar i samarbete med kompetenta partners.

Läs mer