VARFÖR ANLITA HAVATOR?

Det finns många skäl att välja Havator som lyftpartner

 

  • Vi är kända för bred kunskap inom säkerhet med en arbetsplats där säkerhets- och arbetsmiljöfrågorna tas på största allvar
  • Vi hjälper dig att planera med förslag på tekniska lösningar och lyftplaner för att säkerställa de mest kostnadseffektiva och säkra lösningarna.
  • Vi utbildar kranförare i egen regi och vår ambition är att vara nummer ett för alla som vill arbeta med krantjänster, och attrahera och behålla de mest kompententa människorna i branschen.
  • Vi finns både lokalt, nationellt och över norden vilket garanterar max flexibilitet för att möta era behov.
  • Vi har branschens i särklass största mobilkran-flotta med allt från småkranar till de största mobilkranarna som finns: Terränggående mobilkranar, larvkranar, kranar som är specialanpassade för byggprojekt, för industrin, i gruvor, i hamnar, för brolyft samt för olyckor/haverier.  En ”all-in-one” leverantör där du som kund slipper ha flera leverantörer för att lösa ditt lyft och transportbehov.
  • Vi anpassar vår servicenivå till er ambition allt från snabba lyftbehov till komplexa projekt.