HAVATORS MEDIABANK

Mediabanken innehåller bilder, logon och broschyrer som kan skrivas ut. Materialet är fritt tillgängligt för marknadsföring och kommunikation, liksom även Havators redaktionsmaterial i anslutning till detta. Havators namn ska nämnas i anslutning till en bild som publiceras.