Din tillförlitlig partner

Havator har verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Ryssland samt i Baltikum. Koncernen omsätter över 100 miljoner euro och har ungefär 600 anställda.

Nyheter

Läs mer