Flytt av transformator från Vaskiluoto, Finland

Havator Engineering är koncernens egen planeringsavdelning, som består av experter inom logistik-, maskin- och byggnadsteknik både i Sverige och Finland. Målet är att lösa transport-, lyft- samt installationstekniska frågor och hitta de bästa möjliga tekniska/ekonomiska lösningarna för kundens behov till respektive uppdrag. Planeringsavdelningen fungerar också som säljstöd genom att göra förstudier och utredningar, eftersom kundens lyft eller transporter ofta är tekniskt utmanande. Redan i anbudet krävs oftast en solid teknisk beskrivning så att kunden kan försäkra sig om att leverantören har tänkt igenom hela utförandet och tagit hänsyn till förutsättningarna.

« Tillbaka