GOLIAT PORTALKRAN / KVAERNER STORD

Havator levererade SPMT, larvgående kranar och vajerdomkraft för att resa den nya Goliat-portalkranen i norska Stord. Portalkranens spännvidd var 150 m, höjden 100 m och kapaciteten 800 t. Den största enhetens transportvikt var cirka 1 100 ton. Det tyngsta enskilda lyftet på 2 200 ton genomfördes med vajerdomkraft.

« Tillbaka