Hamnkranar

Polar Lift är ett dotterföretag som är specialiserat på lyfttjänster i hamnar och är verksamt i Finland och Sverige vid Bottenviksbågen samt i Rypefjords hamn i norska Hammerfest som är världens nordligaste stad.

Polar Lift och det i Rypefjordshamnen i Hammerfest verksamma Polarbase AS slog i februari 2008 ihop sina styrkor. Joint venture som erbjuder lyfttjänster i hamnar är verksamt under namnet Polar Lift AS av vilket Polarbase AS äger 50 procent. Polarbase AS hör till NorSeaGroup som är Europas ledande leverantör av stöd- och logistikservice för offshore- och onshoreindustrin. Polarbase svarar för anslutningstrafikens stödfunktioner till oljeplattformar samt olje- och gasfält. Polar Lift AS är en framträdande leverantör av lyftkranstjänster i hamnar över hela Barents-området.

Polar Lifts verksamhet inom Havator-koncernen har en på många sätt särskild prägel. Polar Lifts arbete i de nordliga hamnarna har medfört sådan specialkompetens om arktiska förhållanden som endast få företag i världen har. Temperaturen i exempelvis Röyttäs hamn kan beroende på årstiden vara antingen + 30 grader eller - 30 grader. Eftersom temperaturen under ett år kan växla upp till 60 grader kräver det bra utrustning och yrkesskickliga chaufförer i många olika typer av förhållanden. Vinden som på vintertid blåser från havet förstärker köldeffekten ytterligare.

Special Transport

Havator är en betydande specialtransportoperatör i Norden med anpassade transportlösningar för både större och mindre specialtransportbehov, enskilda transporter och långsiktiga projekt.

Läs mer