HAVATOR ENGINEERING

Ett starkt planeringskunnande tillsammans med effektiva beräknings- och planeringsprogram utgör en nödvändig del av Havators servicehelhet. Havator Engineering består av professionella medarbetare inom logistik samt maskin- och byggteknik. Med hjälp av yrkeskunnighet och en omsorgsfull planering säkerställs att arbetet löper säkert och effektivt samt att tidtabellen håller.

Planeringsavdelningen fungerar också som säljstöd genom att göra förstudier och utredningar, eftersom kundens lyft eller transporter ofta är tekniskt utmanande. Redan i anbudet krävs oftast en solid teknisk beskrivning så att kunden kan försäkra sig om att leverantören har tänkt igenom hela utförandet och tagit hänsyn till förutsättningarna.

Kranplaneringsprogram: Crane Manager Designer 3D för avancerad planering, med hjälp av endast ett musklick överförs förplaneringen till ett 3D Cad program, Havator använder sig av AutoCad 2017 eller likvärdigt, för att sedan möjliggöra fortsatt planering på eget eller av kund erhållen Cadritning.

Övriga planeringsprogram är Autodesk Inventor för detaljstudier och beräkningar för både kran- och lanseringsprojekt samt kranspecifika program som LICCON för Liebherr kranar.

Transportplaneringsprogram: AutoCad och transportutrustningsspecifika program som Goldhofer easyLOAD and Noteboom SALSA.

LANSERING OCH DOMKRAFT

Ofta finns det många faktorer som begränsar förflyttning. I praktiken är det omöjligt att Utföra sådana flytt med vanlig utrustning, det krävs specialfordon och annan utrustning som möjliggör detta.

Läs mer