montage

Havator åtar sig också stora totala lösningar enligt konceptet ”nyckelfärdigt”.

Havator montage har i sin tjänst ett gediget team av professionella medarbetare som är kända för sin yrkesskicklighet. I montagearbetet är Havators styrkor lokalkännedom och en omfattande kran- och tungtransportutrustning. Stödet från övriga segment och ett stort nätverk av underleverantörer gör det möjligt att medverka i många varierande projekt.

Havator montages profesionella team har varit med i projekt från byggen av höghus till byggen av stora arenor.

Inget lyft är för stort eller för litet.

En av principerna för Havators krantjänster är att inget lyft är för stort eller för litet. Det är alltid lönt att ta kontakt med Havators depåer runt om i landet oavsett lyftprojektets storlek.

Läs mer