montage

Havator åtar sig också stora totala lösningar, enligt konceptet, ”nyckel färdigt”.

Havator montage har i sin tjänst en gediget team av  professionella  medarbetare, som är kända för sin yrkesskicklighet.  I montagearbetet är Havators styrkor lokalkännedom och en omfattande kran- och tungtransport utrustning.  Stödet från de övriga segmenten och ett stort nätverk av underleverantörer gör det möjligt att medverka i många brett varierande projekt.

Havators montages profesionella team  har varit med i projekt från byggen av höghus till byggen av stora arenor.

Inget lyft är för stort eller för litet.

En av principerna för Havators krantjänster är att inget lyft är för stort eller för litet. Det är alltid lönt att ta kontakt med Havators depåer runt om i landet oavsett lyftprojektets storlek.

Läs mer