Special Utrustning och tung hantering

De tyngsta flytten och ett begränsat utrymme kan leda till att det behövs alternativa sätt att flytta och lyfta tunga saker. Självgående SPMT-axlar kan flytta saker som väger tusentals ton. Olika lanserings- och domkraftstjänster tillsammans med ett starkt ingenjörskunnande kompletterar  lyfttjänster.

Lansering är en utmärkt metod för att flytta speciallevererade maskiner för industrin till sin slutliga monteringsplats med hjälp av exempelvis lanseringsbärverk, hydraul- eller vajerdomkrafter eller luftkuddar.

Logistik

Logistiken av överdimensionerade och tunga gods är ofta en av de svåraste uppgifterna i ett projekt. Med skräddarsydda logistiktjänster kan Havator erbjuda schemalagda helheter vilka består av sjöfrakt, godshantering i hamnar, flytt till arbetsplatsen samt lyft eller lanseringar med principen om ”One Stop Shop”. Havators erfarna projektledare leder logistikprojekten.

Planeringsavdelning

Havator Engineering är koncernens egen planeringsavdelning som utgörs av proffs inom logistik samt maskin- och byggteknik. Havator Engineering kan lösa utmanande frågor inom transport, lyftning och monteringsteknik samt hitta de främsta tekniska lösningarna. Havator hanterar tunga flyttningar med SPMT- och Hydrospex-utrustning och erbjuder en av de mest omfattande helheterna i norra Europa tillsammans med planeringsavdelning.

 

 

Referenser

Läs mer